Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Robert Jorink Makelaars met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Robert Jorink Makelaars verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Robert Jorink Makelaars worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Robert Jorink Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Robert Jorink Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Robert Jorink Makelaars opgenomen informatie en tarieven.
 
Hoewel Robert Jorink Makelaars alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Robert Jorink Makelaars niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
 
Verwijzingen naar sites die niet door Robert Jorink Makelaars worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Robert Jorink Makelaars uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Robert Jorink Makelaars worden onderhouden wordt afgewezen.